MENI
ZAPRI

Adventisti.si je uradna spletna stran Krščanske adventistične cerkve v Republiki Sloveniji.

Adventisti smo predani pomagati ljudem razumeti Sveto pismo ter najti svobodo in upanje v Jezusu.

Ponovna potrditev odziva
Krščanske adventistične cerkve na COVID-19

Adventistični voditelji so objavili novo izjavo o trenutnem stališču cerkve.

Dokument so pripravili: Uprava Generalne konference Krščanske adventistične cerkve, Svetopisemski raziskovalni inštitut (Bible Research Institute), Oddelek za zdravje pri Generalni konferenci, Oddelek za javne zadeve in versko svobodo, Pravna služba Generalne konference in Univerza Loma Linda. Dokument temelji na izjavi o imunizaciji, ki je bila izglasovana aprila leta 2015, in poleg te izjave potrjuje tudi informacije o cepivih proti COVIDU-19, objavljene 22. decembra 2020.

Pandemija COVID-19 je največja javna zdravstvena kriza v zadnjih sto letih. Pustošila je med prebivalci vsega sveta in močno vplivala na telesno, duhovno, mentalno, čustveno in odnosno zdravje. Njene posledice, kot so osamitev, ponavljajoči se valovi epidemije, motnje v gospodarstvu in smrt, so še vedno prisotne. Soočeni smo z različnimi zaščitnimi ukrepi, kot so nošenje mask, medosebna razdalja, umivanje rok, zgodnje odkrivanje, testiranje in sledenje stikov, ki so postali del našega vsakdanjika.

Sredi tega kriznega časa in motenj je Krščanska adventistična cerkev predana poslanstvu povzdigovanja Kristusa, njegove Besede in pravičnosti ter oznanjevanju sporočil treh angelov, da bi svet po moči Svetega Duha pripravila za Jezusov skorajšnji prihod. Zdravstveno sporočilo je desna roka evangelija, zato je zdrav življenjski slog pomemben del verovanj Adventistične cerkve od njenega začetka pa vse do danes. Še vedno predano živimo, delimo in promoviramo zdrav način življenja, kakor je izražen v holističnem adventističnem zdravstvenem sporočilu, ki je zaupano cerkvi. Adventistične zdravstvene študije so potrdile očitne prednosti povečane dolgoživosti in kakovosti življenja, ki sta posledica takšnih zdravstvenih navad. Te vključujejo uravnoteženo vegetarijansko prehrano, gibanje, pitje zadostne količine vode, varno izpostavljanje sončni svetlobi, svež zrak, vzdržnost od alkohola, tobaka in drugih škodljivih substanc, zadostno količino počitka in spanja ter, kar je pomembno, zaupanje v Boga. Te navade krepijo in ohranjajo zdrav imunski sistem. Poleg teh načel zdravega življenjskega sloga in preventivnih dejavnosti javnega zdravstva cerkev potrjuje in priporoča odgovorno uporabo cepiv kot pomembnega javnozdravstvenega ukrepa, še posebej med pandemijo. Hkrati cerkev spoštuje pravico do svobodne izbire, tudi ko se posameznik ne odloči za cepljenje.

Sedanje stališče cerkve o imunizaciji in cepivih, vključno s COVIDOM-19, temelji na spoznanjih celostnega zdravstvenega sporočila, ki so ga adventisti sedmega dne sprejeli zelo zgodaj in je zajetno podprto s Svetim pismom in deli Ellen G. White, ki govorijo o pomenu zaščite pred boleznijo. Kot verska skupnost že več kakor sto let zagovarjamo sinergijo zdravega načina življenja in odgovorne imunizacije. V luči globalne razsežnosti pandemije, smrti, prizadetosti in dolgoročnih posledic zaradi COVIDA-19, ki se pojavljajo v vseh starostnih skupinah, spodbujamo vse vernike, da razmislijo o odgovorni imunizaciji in promociji ter lajšanju razvoja tega, kar se običajno imenuje kolektivna imunost (imunost 80 % ali več odstotkov prebivalcev, ki je posledica predhodne okužbe ali cepljenja). Zavedamo se, da lahko imajo cepiva stranske učinke in da so ti v majhnem odstotku primerov lahko izjemno resni, kar v redkih primerih vključuje tudi smrt. Nobeno cepivo ni 100 % učinkovito. Zato morajo naše odločitve temeljiti na skrbnem premisleku o tveganjih, ki so povezana s cepljenjem, v primerjavi s tveganji, povezanimi z okužbo s COVIDOM-19. Imunost, ki je posledica bodisi naravne okužbe bodisi cepljenja, je časovno omejena, zato je lahko potreben “poživitveni” odmerek cepiva. Poživitveni odmerek po nasvetu izvajalca zdravstvenih storitev lahko dodatno prispeva k osebnemu in javnemu zdravju. Potreba po tem odmerku ne nakazuje na “neučinkovitost” cepiva, ampak odraža naravo stopnje protiteles, ki se lahko sčasoma zniža.

Krščanska adventistična cerkev spoštuje svobodo izbire vsakega posameznika pri sprejemanju odgovornih odločitev glede lastnega zdravja. Ker je naše telo tempelj Svetega Duha in pripadamo Kristusu tako po stvarjenju kot odrešenju, moramo osebno iskati Božjo voljo glede cepiv proti COVIDU-19. Odločitev za cepljenje ali proti njemu ni vprašanje zveličanja, prav tako pa za razliko od mnenj nekaterih tudi ni povezana z znamenjem zveri. Je stvar osebne izbire. (Vsekakor je prav, da se spomnimo, da je Bog v Edenu dal Adamu in Evi svobodo izbire, čeprav je ta izbira imela znatne posledice.) Trdno verjamemo, da nas mora pri vprašanjih osebnega prepričanja voditi Božja beseda, naša vest in informirano razsojanje. Pri tehtanju različnih možnosti moramo vzeti v obzir dejstvo, da prednosti cepljenja segajo dlje od nas samih in da pomagajo ščititi lokalno in globalno skupnost kot celoto. Po osebni raziskavi vseh plati vprašanja in ob upoštevanju lastnega in edinstvenega zdravstvenega stanja ter pridobitvi zdravniškega nasveta ter molitvi se naj posamezniki posvetujejo z zdravstvenimi delavci in sprejmejo najboljšo možno odločitev (glej 1. Korinčanom 6,19.20; Psalm 32,8; Pregovori 11,14; Jakob 1,5; Izaija 58,11). Kakor potrjuje informacija o cepivih proti COVIDU-19, ki je bila objavljena decembra 2020 in temelji na izjavi o imunizaciji iz leta 2015:

“Odločitev za cepljenje ali proti njemu je izbira vsakega posameznika, ki jo je treba sprejeti po posvetu s posameznikovim izvajalcem zdravstvene oskrbe. Pomembno je osebno raziskati to temo. Nazadnje se zanašamo na upoštevanje svetopisemskih zdravstvenih načel in Duha preroštva ter v svojem življenju upoštevamo Božje vodstvo, ki nam bo prineslo mir in gotovost pri sprejemanju odločitev.”

Države in družbe po vsem svetu so se že prej soočale s predpisi za javno zdravje v različnih oblikah. Ti so bili vzpostavljeni kot zaščita na podlagi spoznanja, da je zdravje skupnosti pomemben dejavnik posameznikovega zdravja in njegove izpostavljenosti bolezni. Predpisani ukrepi za zaščito javnega zdravja so znani vse od Mojzesovega časa, zelo verjetno pa so obstajali že prej. Nedavni primeri takšnih predpisanih javnih zdravstvenih praks vključujejo prepoved kajenja na letalih in zapovedujejo uporabo varnostnih pasov kot splošno zahtevo za vsa motorna vozila. V zadnjih 120 letih je bilo v ZDA in številnih državah po vsem svetu vpeljano cepljenje proti črnim kozam, posledica tega pa je, da danes živimo v svetu brez te bolezni. Prav tako smo z obveznim cepljenjem zajezili številne druge nalezljive bolezni (npr. otroško paralizo, ošpice in davico). Adventistični misijonarji so v 30. letih prejšnjega stoletja od cerkve kot svojega delodajalca dobili navodilo, naj se cepijo proti črnim kozam in tifusu. Te zahteve so bile pogosto zapisane v različnih uradnih cerkvenih glasilih in so na splošno pri vernikih naletele na pozitiven odziv. Ellen White med svojim življenjem ni pisala o vprašanjih verske svobode v povezavi s predpisi o cepljenju. Očitno je holistično zdravstveno sporočilo, ki je bilo zaupano cerkvi, razumela bolje od večine.

Krščanska adventistična cerkev ne nasprotuje javni varnosti in vladnim zdravstvenim predpisom. Podrejanje oblastem je svetopisemsko načelo, razen če je to v nasprotju s poslušnostjo Bogu (Matej 22,21; Rimljanom 13,1-7). V številnih primerih je Krščanska adventistična cerkev podprla vladne odloke v podporo zdravstvenim in varnostnim vprašanjem. Ko gre za cepiva proti COVIDU-19, verjamemo, da imajo posamezniki pravico izraziti in zagovarjati svoje stališče o tem, ali se bodo cepili ali ne. Predpisi običajno dovoljujejo izjeme, ki so povezane s posameznikovimi verskimi prepričanji ali zdravstvenim stanjem. Glede na široko dostopnost množičnega testiranja se lahko posamezniki namesto za cepljenje odločijo za redno testiranje, če je to zahtevano.

Oddelek za javne zadeve in versko svobodo (PARL) pri Generalni konferenci ima COVID-19 za javnozdravstveno krizo in v skladu s tem gleda tudi na vprašanje cepljenja. PARL podpira in pomaga vernikom, ki se zavzemajo za verska prepričanja in nauke cerkve, kakor so izraženi v sistemu verovanj in izjavah o stališčih (enako tudi za druge verske skupine). Zavedamo se, da bodo občasno naši verniki imeli osebna mnenja in morda celo prepričanja, povezana z lastno vestjo, ki presegajo nauk in stališča cerkve. V takšnih primerih bodo vodje Oddelka za versko svobodo naredile vse, kar lahko, da bi priskrbele podporo in nasvet na osebni ravni in ne v obliki cerkvenega stališča ter občasno pomagale vernikom pri pisanju osebnih prošenj delodajalcem in drugim. Da bi se izognili zmedi glede cerkvenih stališč, se bo v takšnih okoliščinah pogosto zgodilo, da cerkev ne bo želela, da se podpora ali zagovorništvo posameznega vernika odraža v javni korespondenci ali komunikaciji. Pomembno je, da cerkev ohrani svojo zmožnost spregovoriti o temah, ki so osrednjega pomena za njeno verovanje in identiteto, ter da njenega vpliva ne oslabijo prizadevanja za osebna prepričanja in namene, ki niso osrednjega pomena za evangeljska in preroška vprašanja cerkve.

Krščanska adventistična cerkev je po posvetu z Oddelkom za zdravje ter Oddelkom za javna vprašanja in versko svobodo pri Generalni konferenci Krščanske adventistične cerkve prepričana, da so programi cepljenja, ki se splošno izvajajo, pomemben dejavnik varnosti in zdravja za naše vernike in širšo skupnost. Zato sklicevanje na versko svobodo pri nasprotovanju vladnim predpisom ali programom delodajalcev, ki so namenjeni zaščiti zdravja in varnosti skupnosti, ni primerno.

To splošno stališče cerkve je nespremenjeno že zadnjih sto let, odkar so bili razviti sodobni programi cepljenja. Če bomo svoje vire za versko svobodo uporabili za zagovarjanje tovrstnih osebnih odločitev, smo lahko prepričani, da bomo s tem oslabili svoje stališče o verski svobodi v očeh oblasti in javnosti. Takšna prizadevanja bodo zmanjšala verjetnost tega, da bodo ti argumenti slišani in spoštovani takrat, ko se bodo nanašali na vprašanja čaščenja Boga ali druge verske prakse. Razumemo, da nekateri naši verniki gledajo na stvari drugače, in ta prepričanja spoštujemo. Takšni lahko imajo v določenih primerih pravice, ki se jih da zagovarjati z zakoni, in usmerili jih bomo na sredstva in vire, s katerimi lahko to dosežejo, a pri tem ne moremo neposredno prevzeti njihovega primera.

Kako se je med pandemijo odzvala Univerza Loma Linda, ena od naših izjemnih zdravstvenih univerz, in njena medicinska fakulteta? V tem trenutku je 90 % študentov na univerzi cepljenih; cepljenih je tudi 97 % naših zdravnikov. Bolnišnice omogočajo zavrnitev cepljenja iz verskih razlogov tistim, ki imajo o tem izrazito močno stališče, a ga mora spremljati redno tedensko testiranje. Rezultat tega je, da je od decembra 2020 do danes število primerov, zbolelih za COVIDOM-19, med študenti in osebjem močno upadlo.

To, kar bo med to pandemijo in po njej resnično štelo, je, kako ravnamo drug z drugim, še posebej znotraj naše cerkvene skupnosti ravno tako pa tudi v širši družbeni skupnosti. Jeza, stigmatizacija ali klevetanje v Kristusovem telesu nimajo kaj iskati. Drug do drugega se moramo vesti spoštljivo, ljubeznivo in sočutno.

Namesto da se osredotočamo na svoja osebna prepričanja, moramo utrditi svoj odnos s Kristusom in drug z drugim. Spodbujajmo drug drugega in prinašajmo upanje ljudem vsega sveta, medtem ko v pričakovanju Kristusove skorajšnje vrnitve oznanjamo pomembno sporočilo treh angelov. Prizadevajmo si postati dejavnejši v svoji cerkvi, ne pa ustvarjati razkolov znotraj širše cerkvene skupnosti. Kot adventisti moramo biti drugim zgled in imeti v mislih, da nas vesolje opazuje.

Pomembno je, da skrbimo drug za drugega in pri svojih dejavnostih upoštevamo drug drugega. To vključuje tudi skrb za preprečevanje širjenja smrtonosne bolezni in to, da pri vprašanju cepljenja izkazujemo takšno ljubezen drugim in najbližjim, kot jo čutimo do sebe. Samo tako bomo lahko skupaj napredovali v veri, prenašajoč drug drugega v ljubezni in upoštevajoč nasvet nebes: “Prizadevajte si, da ohranite edinost Duha z vezjo miru” (Efežanom 4,2.3). Kristus nas vabi, naj se ne bojimo in naj svojo gotovost poiščemo v njem, saj nas nič ne more ločiti od njegove ljubezni (Rimljanom 8,31-39). “Gospod hodi pred teboj; on bo s teboj; ne bo te pustil samega in ne bo te zapustil. Nikar se ne boj in se ne pláši!” (5. Mojzesova knjiga 31,8; tudi Janez 16,33.) Naj bo Jezus, ki je premagal svet, naše upanje in naš pogum!

Naše verovanje

Verovanje adventistov naj bi prežemalo celotno posameznikovo življenje. Temelji na Svetem pismu, ki daje prepričljivo sliko o Bogu. Vabljeni ste, da raziskujete, doživite in spoznavate Njega, ki želi izboljšati vsa področja vašega življenja.

Adventisti.si je uradna spletna stran Krščanske adventistične cerkve v Republiki Sloveniji

crossmenu