Pandemija COVID-19 je največja javna zdravstvena kriza v zadnjih sto letih. Pustošila je med prebivalci vsega sveta in močno vplivala na telesno, duhovno, mentalno, čustveno in odnosno zdravje. Njene posledice, kot so osamitev, ponavljajoči se valovi epidemije, motnje v gospodarstvu in smrt, so še vedno prisotne…

Po internetu krožijo številni videoposnetki, ki naj bi posredovali ”strokovno” razumevanje virusa covid-19 in pomanjkljivosti ali celo nevarnosti cepiv. Ti “strokovnjaki” imajo včasih takšno ali drugačno zdravstveno izobrazbo, saj gre za medicinske sestre, zobozdravnike, kirurge, kardiologe, zdravnike funkcionalne medicine itd., skoraj nikoli pa za medicinske strokovnjake s področja virologije, epidemiologije ali cepiv. Kljub svojim omejitvam jih ni sram povedati, zakaj je njihovo znanstveno razumevanje te zadeve bistveno boljše od ameriškega Centra za nadzor bolezni (CDC), Nacionalnega inštituta za zdravje (NIH) in državnih zdravstvenih agencij; pogosto slišimo, da tem ustanovam ni mar za pravo znanost.

Prvi del te snovi kratko opisuje zgodovinski in teološki okvir prvih adventistov in podaja razlog, zakaj se je izraz Trojica v njihovih pogovorih v glavnem uporabljal v negativnem smislu. Prav tako si bomo ogledali nekatere primere odprtega izražanja verovanja v Trojico ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja, vendar to nikakor ne pomeni, da je bilo to dojemanje istovetno današnjemu. Drugi del podaja svetopisemska besedila, ki razsvetljujejo svetopisemski nauk o Trojici. Tretji del je kratek pregled besedil Duha preroštva o naravi Očeta, Sina in Svetega Duha ter o edinosti Božanstva. Četrti del daje odgovore na nekatere pripombe na verovanje v Trojico. Upam, da bo to pomagalo bolje dojeti izzive, ki se pojavljajo v zvezi z naukom o Trojici.

Prvi adventisti so bili ljudje iz raznih denominacij, ki so s seboj »prinesli« različna verovanja, lastna cerkvam, iz katerih so izhajali. Edina resnica, ki jih je združevala, je bila verovanje, da bo Jezus kmalu prišel, in trdna vera, da jim bo Bog odkril razloge razočaranja iz leta 1844, če se bodo držali Svetega pisma. Zahvaljujoč tej veri, upanju in trdnemu principu naslanjanja na Sveto pismo se je razvila adventistična cerkev, kakršna je danes, kot pričevanje Bož- jega vodstva iz vere v vero, iz resnice v resnico. Bog jim ni le odkril razlogov za razočaranje, ampak jim je razodel veliko novih resnic, o katerih leta 1844 ali kmalu za tem nihče ni niti razmišljal…

Gre za zelo široko temo, ki zahteva naše najgloblje proučevanje, spremljano z molitvijo za vodstvo Svetega Duha. Obstaja več načinov, kako lahko pristopimo k predstavitvi svetopisemskega nauka o Trojici. Pogosto so proučevanja o tej temi podana tako, da se ukvarjamo s podrobnostmi, kar včasih pušča vtis, da je ta nauk težko razumljiv. Čeprav se vsekakor moramo s to temo ukvarjati temeljito, pa vendarle želim v tem članku s preprostim in lahko razumljivim jezikom in načinom pisanja prispevati k razumevanju, da gre za enako lep in skladen svetopisemski nauk kakor pri drugih svetopisemskih resnic in da ga je možno razložiti jasno, preprosto. Želim si, da bralec s krajšim besedilom, ki ga lahko prebere brez prekinitev, dobi širšo sliko, ki nam jo Sveto pismo daje o tej resnici.