VOLILNI ZBOR JADRANSKE UNIJE KONFERENC

Avtor: AdventPress

V nedeljo, 22. aprila 2018, je v Zagrebu potekalo volilno zborovanje Jadranske unije konferenc, ki jo tvorijo Slovenska konferenca, Hrvaška konferenca in Albanska misija. Na zasedanju je bil za predsednika Unije v naslednjem petletnem mandatnem obdobju izvoljen dosedanji predsednik Drago Mojzeš, za izvršilno tajnico Svjetlana Veble, za blagajnika pa Jovan Radovanov. Prav tako so bili izvoljeni tudi člani novega izvršilnega odbora Unije, v katerem bosta Slovensko konferenco poleg predsednika Konference, ki bo izvoljen na volilnem zboru 13. maja, zastopali Lidija Maletić in Tanja Vnučec Popov. Skladno z notranjim ustrojem Cerkve so delegati izvolili tudi predsednika Albanske misije. Tudi v naslednjem mandatu bo to Leo N. Espana.

Poleg volitev uprave Unije in potrebnih odborov, so delegati na volilnem zboru potrdili tudi novi Statut Jadranske unije konferenc, sprejeli poročila o delovanju dosedanje uprave ter začrtali glavne strateške poudarke za naslednji mandat. 

Na volilnem zboru Hrvaške konference, ki se je odvil po zaključku volilnega zbora Unije je za predsednika bil izvoljen Slobodan B. Marčeta, za tajnika Neven Klačemer, za blagajnika pa Nebojša Milovanović.

Po sklepu slovenskiih delegatov na volilnem zboru Unije se bo delo volilnega zbora Slovenske konference nadaljevalo 13. maja v Celju.