V soboto, 13. maja, se je v Mariboru odvijal Kongres vernikov slovenske konference. Geslo srečanja je bil del svetopisemskega besedila iz 2. Petrovega pisma 1,12: “Utrjeni v resnici”. Poleg vernikov iz vse Slovenije, se je letošnjega srečanja udeležila tudi skupina mladih iz adventističnega šolskega središča v Maruševcu.

Na dopoldanskem bogoslužju, ki se je začelo s skupnim slavljenjem Boga s pesmimi in molitvijo je poleg gostov iz Maruševca, ki so predstavili svoje dejavnosti in življenje in zapeli pesem “Gospod, potrebujem te!”  je s pesmijo “Vreden si slave in vse časti!” nasopil še zbor cerkve iz Ljubljane. Duhovno sporočilo pa je podal pastor Drago Mojzeš, predsednik Jadranske unije konferenc, ki je navzoče predvsem usmeril na dejstvo, da je resnica Kristus in jih spodbudil h kristocentričnemu podajanju vseh svetopisemskih naukov.

Po odmoru za kosilo in druženje je sledil še informativni pogovor vernikov s predstavnikoma cerkvene uprave, nato pa popoldansko bogoslužje z glasbenim, informativnim in duhovnim programom v okviru katerega je spregovoril predsednik Zmago Godina, predsednik Slovenske konference.

Ves čas kongresa so cerkveni oddelki in ustanove predstavljali svoje delovanje na priročnih stojnicah v avli.