Svetovni dan medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic

Avtor: Zdravstveni oddelek

Zadnje čase vidimo vso to osebje pokrito z maskami in očali, ki ure in ure pomagajo bolnim.

Njihove naloge so številne: ozaveščajo bolne in svojce o zdravem načinu življenja, sodelujejo v procesu zdravljenja, sodelujejo pri znanstvenih raziskavah itd. Zelo težko bi v nekaj stavkih opisali vso njihovo požrtvovalno in skrbno delo.

WHO ugotavlja, da je na svetu približno 9 milijonov teh požrtvovalnih oseb, ki igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju zdravstvene oskrbe. 

Adventisti sedmega dne imamo številne zdravstvene centre po svetu, v katerih se poleg zdravljenja uči tudi skrb za celostno – telesno, duševno, duhovno in socialno zdravje.

V svoji sredini imamo številne medicinske sestre, zdravstvene tehnike in babice, ki opravljajo Jezusovo službo širjenja zdravja, ozdravitve in upanja. 

Zahvaljujemo se Bogu za medicinske sestre, zdravstvene tehnike in babice, ki so večkrat kot angeli luči v tem bolnem in obremenjenem svetu ter kažejo na Jezusa, ki je vrhovni Zdravnik in Upanje bolnim.