Svetovni dan brez tobaka – 31.maj 2020

Letošnji moto svetovnega dneva brez tobaka je  “Čista pljuča brez tobaka”.  Tobačna industrija sistematično, agresivno in neprestano poskuša pritegniti mlado generacijo, da bi postala uporabnik njihovih izdelkov. Zato naj bi se ta dan (in seveda še druge dni v letu) mladi vključili v boj proti tobaku, tako da bi:

  • razkrili mite o tobaku,
  • odkrivali njim namenjene tržne taktike tobačne industrije,
  • opazili, da so zanje pripravljeni vedno novi tobačni izdelki različnih okusov in drugih privlačnosti.

Mladi morajo sami ugotoviti nevarnost tobačnih izdelkov in spoznati cilj tobačne industrije, ki vplivata na sedanjo in na prihodnje generacije mladih.

Na družbenih omrežjih, v šoli in predvsem doma je treba mlade poučevati o čudoviti zgradbi dihal in ostalih telesnih sistemov, jih opozarjati na nenadomestljivo vrednost zdravja in življenja vsakega posameznika ter jih usmerjati k razmišljanju o njihovi odgovornosti do družinskih članov in do Boga, njihovega Stvarnika in Zveličarja. 

Mladi naj se sami vključijo v boj proti “velikemu Tobaku”. 

Povezave: 

www.sbz.si

https://www.breathefree2.com/

https://youthaliveportal.org/en