SKUPNO BOGOSLUŽJE Z DR. DWIGHT NELSONOM

V  soboto 30. septembra je Slovenijo obiskal dr. Dwight Nelson, adventistični evangelizator, predavatelj in pastor na Univerzi Andrews. V ta namen je v Kulturnem domu v Krškem potekalo posebno bogoslužje z njim, ki se ga je udeležilo lepo število vernikov slovenske adventistične cerkve, sam program pa je vključeval tudi dve glasbeni točki s skupino Homesick.

Dr. Dwight Nelson je naglasil pomen prošenj in molitev za Svetega Duha v posameznikovem življenju. V evangelijih beremo, da je Jezus obljubil svojim učencem dar Svetega Duha, tolažnika ali zagovornika, ki bo prinesel Jezusovo navzočnost v njegovi odsotnosti. Zanj je potrebno v molitvi prositi, da vsak dan prejmemo krst s Svetim Duhom. Sveti Duh kot tretja Božanska oseba ne usmerja nase ampak vedno kaže na Boga in prinaša v posameznikovo duhovno življenje darove.

Dr. Dwight Nelson je znotraj duhovne misli predstavil tudi knjižico pastorja Helmuta Haubeila “Steps to Personal Revival” kot odličen pripomoček pri obnovi osebnega duhovnega življenja. Knjižica je brezplačna in bo kmalu na voljo v slovenskem jeziku, brezplačno pa je že sedaj  dostopna v angleškem jeziku na povezavi http://www.discipleshipcourse.org/

Po končanem bogoslužju so verniki Krške cerkve pripravili velikodušno pogostitev, po skupnem kosilu pa je sledilo še nekaj trenutkov sproščenega druženja. Zainteresirani verniki so se lahko zvečer udeležili še javne evangelizacije dr. Nelsona na glasbeni akademiji v Zagrebu.