PREDAVANJA V KNJIŽNICI IVANA CANKARJA

Avtor: Branko Vodenik

Prireditev Gibajmo se skupaj, ki je prvo nedeljo v septembru potekala v Starem malnu, smo letos nadgradili z dodatno ponudbo za prebivalce Vrhnike. Misijonski oddelek ljubljanske cerkve in konferenčni oddelek za zdravje sta organizirala tri predavanja iz sklopa naravni zdravniki. Gre za predavanja o sončni svetlobi, pravilni prehrani in zdravem počitku. Predavanja potekajo v Cankarjevi knjižnici na Vrhniki, ki nam je prijazno odprla vrata in omogočila brezplačno uporabo dvorane. Prvega predavanja se je poleg vernikov udeležilo dvanajst obiskovalcev, na drugem pa jih je bilo dvaindvajset. Med obiskovalci smo izvedli anketo, ki je razkrila, da se slušatelji ne zanimajo le za zdravstvene vsebine. Poleg zdravstvenega sporočila smo namreč kot možno tematiko naslednjih predavanj ponudili tudi vsebine, ki segajo na področje zdravega čustvovanja, medsebojnih odnosov in premagovanja napačnih življenjskih vzorcev ter na področje duhovne rasti in razvoja značaja na podlagi pomembnih sporočil Svetega pisma. Največ zanimanja je bilo za področje zdravega čustvovanja in medsebojnih odnosov. Vendar je anketa pokazala, da bi se precej obiskovalcev udeležilo tudi predavanj, ki bi imela duhovno vsebino. Zato že razmišljamo o nadaljevanju programa v Cankarjevi knjižnici. Vabimo vas, da nas podprete s svojimi molitvami, saj tega dela ne želimo in tudi ne moremo uspešno načrtovati in izpeljati brez Božje podpore. Gospod je tisti, ki lahko pripelje ljudi in edini lahko pripravi srca, da bodo dovzetna za dobra sporočila s področja telesnega, duševnega in duhovnega zdravja.