Na popivanju

Vir: Revija Čili&Zdravi

Glede na raziskavo vsaka šesta oseba popiva štirikrat mesečno in vsakokrat popije osem napitkov. Približno 90 odstotkov alkohola, ki ga popijejo mladi do 21 let, se popije na popivanjih.

Čeprav je popivanje med mladimi v starosti 18 do 24 let dokaj pogosto, vas bo presenetilo dejstvo, da osebe, stare nad 65 let, popivajo še pogosteje – v povprečju pet do šestkrat mesečno!

Popivanje pomeni obilno pitje ob posamezni priložnosti ali neprekinjeno redno pitje več dni ali tednov zapored. Takšni pivci so alkoholiki in 14-krat pogosteje vozijo pod vplivom alkohola kakor občasni zmerni pivci.

TEŽVE

Večina ljudi meni, da je popivanje neobrzdano pitje, ki traja vsaj dva dni, katerega posledica je izostajanje z dela, zapostavljanje obveznosti, zapravljanje denarja ter udeleževanje v škodljivih dejavnostih, kot je pretepanje in tvegana spolnost. V povezavi s popivanjem so tudi naslednje zdravstvene težave:

  • nenamerne poškodbe, kot so poškodbe vprometu, padci, opekline in utopitve,
  • zastrupitev z alkoholom,
  • spolno prenosljive bolezni,
  • neželena nosečnost,
  • novorojenčki z alkoholnim fetalnim sindromom,
  • visok krvni tlak, kap, infarkt in druge bolezni srca in ožilja,
  • bolezni jeter,
  • poškodbe živčevja,
  • spolna disfunkcija,
  • slab nadzor sladkorne bolezni.

Ko smo se kot družba odločili, da odvrnemo ljudi od kajenja, smo storili vse, kar se da za otežitev in neprivlačnost kajenja. Z davki smo zvišali njegovo ceno, da bi postalo drago. Omejili smo mesta, kjer se sme kaditi. Prepovedali smo oglaševanje tobačnih izdelkov in uvedli neprivlačno enotno embalažo za vse cigarete. Opremili smo jih z grozljivimi zdravstvenimi opozorili in povečali protikadilsko propagando v vseh javnih medijih. Zadnji izsledki kažejo, da se je delež kadilcev opazno znižal, odkar so v teku prizadevanja za nekajenje.

NAPAČNI POUDAREK

Popivanja in njegovih posledic se ne da preprosto spregledati. Čeprav smo nekaj ukrenili glede zmanjšanja pitja alkohola, kakor je naključno testiranje voznikov, so ostala prizadevanja redka in medla.

Alkoholu smo v naši kulturi posvetili osrednji prostor kot simbolu praznovanj in najlepših želja ter kot sredstvu za obvladovanje žalosti in stresa. Povezali smo ga s športom, čeprav kvari osebno zdravje in čilost. Vsaki mladi osebi smo dali zgled, da je alkohol preprosto del življenja in da brez njega ne gre. Skratka, obožujemo pijačo. Mnogim je alkohol postal način izražanja lastne identitete in sredstvo za zagotavljanje pomembnosti v družbi sovrstnikov.

Če smo resni glede zmanjšanja težav pitja alkohola, posebno še popivanja, se učimo od ukrepov glede kajenja. Učimo se od cestne varnosti. Učimo se od vseh težav ob prizadevanjih za spremembo obnašanja.

Potrebno bo začeti z vzgojo v zgodnjem otroštvu. Če ne želimo, da se naši otroci med odraščanjem znajdejo v objemu alkoholizma, moramo prepoznati močan vpliv zgleda
v domu. Kot odrasle osebe si ne moremo domišljati, da naše pitje ne bo vplivalo na naše otroke. Ne moremo še naprej ponavljati nesmisel, da je za otroke bolje, da dobijo alkohol doma, sicer ga bodo iskali drugje.

Moramo se zresniti glede škode, ki jo alkohol povzroča našim mladim. Alkohol je živčni strup, ki učinkuje na možgane mladih v predelu imenovanem amigdala, ki nadzoruje zadovoljstvo in tveganje. Prav tako vpliva na čelni reženj, ki je odgovoren za načrtovanje, logiko in presojo. Polovica vseh moških starih 18 let in polovica vseh žensk, starih med 14 in 24 let so pivci s tveganjem. Možgani se fizično najhitreje razvijajo med 12. in 24. letom starosti. To je pomembno dejstvo za dvig starostne meje prepovedi točenja alkohola s sedanjih 18 na najmanj 21 let.

PROGRESIVNA DROGA

Nekateri ljudje menijo, da je zmerno pitje v redu, dokler se ne opiješ. Na nesrečo je ravno zmerno pitje spremenilo milijone ljudi v nezmerne pivce, kajti alkohol je narkotik, ki ustvarja odvisnost in slabi posameznikov samonadzor. Seveda je za naše mlade koristno, da omejimo njihovo izpostavljenost alkoholu, vendar je najvarnejše stališče popolna abstinenca.

Alkohol se je pokazal za progresivno drogo, opojni sedativ, ki ustvarja željo po več. Po petih letih le še redki ljudje popijejo enako količino alkohola, s katero so začeli. Raziskave so pokazale, da je 99 odstotkov pivcev v petih letih povečalo količino popitega alkohola. Morda je strogo svetopisemsko opozorilo v resnici edini način, da lahko opravimo s popivanjem in ostalimi alkoholnimi težavami. Sveto pismo pravi, da vino „vara“ (Habakuk 2,5 CHR), da je „posmehljivec“ (Pregovori 20,1) in da „piči kakor kača, brizgne strup ka- kor gad.“ (Pregovori 23,32)

Če dobro premislite, boste videli, da je življenje brez alkohola nekaj boljšega, nekaj za kar si je vredno prizadevati.