Izročitev Jezusu – kaj je to?

Avtor: Helmut Haubeil