Vaš prostor na svetu

7 korakov, ki vam bodo pomagali najti svoj življenjski smoter

Živeli bi za svoj življenjski smoter, da, zares bi živeli, ko bi le vedeli, kaj je vaš življenjski smoter.

“Človek brez cilja je kakor ladja brez krmila,“ je napisal škotski filozof Thomas Carlyle.

Čeprav je bilo to napisano že v 19. stoletju, prav tako drži tudi danes.

Večina nas se je v določe- nem obdobju svojega življenja počutila kakor čoln brez krmila sredi oceana, ne vedoč v katero smer potujemo. Živimo v svetu naglice. Zahtevni delovni urniki, zdravstveni izzivi, finančni pritiski in drugi življenjski stresorji nam jemljejo vital- nost in nas držijo v stanju neprestane zaskr- bljenosti in napetosti. Večina nas komajda uspe opraviti z vsakdanjimi življenjskimi zah- tevami, kaj šele da bi si vzeli čas za razmišlja- nje o svojem življenjskem smotru in naravna- nosti.

Zato se tako zlahka znajdemo ujete v ve- trovih različnih okoliščin, ki nas ženejo kakor ladjo brez krmarja.

Pa vendar ni nujno, da je tako. Namesto grozečih zahtev življenja nas lahko ženeta smisel in namen. Ne trdim, da imam vse odgovore na takšna vprašanja, vendar bom podala nekaj spoznanj, ki sem se jih naučila pri iskanju svojega življenjskega smotra.

Kaj vas žene?

Vsakogar nekaj žene. Včasih so to pritiski in skrajni roki. V nekaterih primerih nas skozi življenje ženejo močna čustva, kakor so krivda, strah, jeza, zamera ali skrb. Spet druge priganja želja po priznanju ali želja biti vreden v očeh nekoga drugega – staršev, zakonca, delodajalca ali celo soseda.

Prvi korak k prepoznavanju svojega resnič- nega življenjskega namena je prepoznati, ali vas priganjajo negativne sile. Če je temu tako, je pomembno, da se jih lotite in zamenjate s pozitivnimi močmi, ki vas lahko motivirajo.

Koristi smotra

Upokojeni kirurg Bernie Siegel pravi, da je lahko napovedal, kateri od njegovih rakavih pacientov bo šel po poti izboljšanja stanja, tako da jim je zastavil preprosto vprašanje: „Ali želite doživeti sto let?“ Siegel je ugotovil, da so osebe, ki so odgovorile pritrdilno, imele močan čut za življenjski smoter in so po bolezni živele najdlje. Čut namena jim je dajal željo živeti in je prispeval k dolgosti njihovega življenja.

Življenjski smoter pomaga tudi poenosta- viti življenje. Naj ponazorim. Je že tako, da sem ena tistih oseb, ki imajo težave z izgovor- javo kratke besedice ne. Še vedno se učim in pri tem mi je v pomoč, če ovrednotim vsako zahtevo za mojo pozornost z naslednjim vprašanjem: „Ustreza ta dejavnost mojemu življenjskemu smotru?“ Še vedno mi je težko reči „ne“ prijetnim ljudem, ki me vabijo k udeležbi v dobrih dejavnostih, vendar mi je ta strategija omogočila, da ostanem osredotoče- na na opravila z najvišjo prioriteto. Prav tako mi zmanjšuje stres, ker me varuje, da se ne lotim premnogih reči in ne poskušam ustreči vsakomur.

Če boste prepoznali smoter svojega življenja, vam bo to omogočilo tudi boljšo osredotočenost. Na začetku svoje službene poti nisem vedela, v katero smer naj se obrnem. Marsikaj me je zanimalo in imela sem izobrazbo, ki je omogočala veliko različnih službenih poti. Bila sem v dvomu, katero opravilo naj si izberem. Kolegica mi je svetovala: „Glej, Pat, moraš se osredotočiti. Ugotovi, kaj te zanima in kaj si resnično želiš početi v življenju. Skrči možnosti in se osredotoči na ožji izbor.“ Njene preproste besede so me prebudile. Videla je mojo težavo, ker nisem bila osredotočena.

Vaš prostor na svetu

7 korakov, ki vam bodo pomagali najti svoj življenjski smoter

Odkrijte svoje talente.

Moja prijateljica, gospodinja in mati štirih fantov, mi je nekoč rekla: „Pat, ti si tako talentirana, sama ne bi nikoli zmogla stvari, ki jih ti počneš.“ To, česar moja prijateljica ni opazila, je bila njena nadarjenost. O talentih in nadarjenosti je razmišljala ozko, le kot o nekaj običajnih delovnih sposobnostih. Dejansko pa je bila moja prijateljica zelo nadarjena in njeni posebni talenti so prispevali, da je odlično opravila delo vzgoje svojih štirih sinov, ki so sedaj uspešno in srečno poročeni možje. V vlogi matere je pokazala veliko talentov in sposobnosti. Morala je le ugotoviti, da so te sposobnosti resnično pomembne.

Obstaja več načinov, da odkrijete svoje talente: od testov nadarjenosti v šolah in različnih organizacijah do testov, ki jih najdete na spletu.

Učite se iz življenjskih izkušenj – celo iz svojih neuspehov.

V naši človeški naravi je, da kadar se situacija izkaže za negativno, to označimo kot popoln polom. Pa vendar nam lahko zagotovijo odlično priložnost za učenje tudi izkušnje, v katerih ni šlo vse tako, kakor smo načrtovali. Ob takih priložnostih si je dobro zastaviti naslednja vprašanja: Kaj sem se naučil/-a iz tega? Kaj je dobra stran te situacije? Kaj dobrega lahko pride iz tega? Kako ta situacija ustreza splošnemu namenu za moje življenje?

Ne izgovarjajte se.

Ste že srečali ljudi, ki pravijo, da nečesa ne zmorejo, za kar imajo številne izgovore? Potem pa so tukaj taki, ki so spodbujeni, da dosegajo velike reči kljub neugodnim razmeram, kot so invalidnost, revščina ali pomanjkanje izobrazbe. Pisateljica in voditeljica pogovorne oddaje Joni Eareckson Tada je pri sedemnajstih letih po nesreči pri potapljanju postala hroma od ramen navzdol. Toda Joni ni dovolila svojim stiskam, tetraplegiji, depresiji in pozneje še raku na prsih, da jo odvrnejo izkusiti bogato in razgibano življenje službe drugim ljudem. V starosti 65 let še vedno opogumlja in navdihuje druge. Namesto da bi se izgovarjala, ustvarja dobre spremembe v življenju ljudi.

Prepoznajte razliko med svojim smotrom in zaposlitvijo.

Identiteta mnogih ljudi je tesno povezana z njihovim poklicem. Kadar taki ljudje izgubijo svojo zaposlitev, nastane težava, ker izgubijo tudi svojo identiteto.

Poiščite navdih pri drugih.

Če ne morete najti tega, kar vas v življenju najbolj veseli, morda potrebujete malo navdiha. Morda ga boste dobili z branjem življenjepisov ljudi, ki so v svojem življenju opravili nekaj izjemnega. Zakaj si ne bi vzeli časa in si v knjižnici izposodili knjige o nekom, ki ga občudujete?

Porabite čas za pomoč drugim.

Prostovoljstvo ima mnoge koristi in to ne le zanje, ki se jim pomaga. Povezuje nas z drugimi ljudmi in je prijeten način za učenje novih ali izpopolnjevanje že obstoječih sposobnosti. Lahko vam zagotovi priložnost, da storite nekaj, kar si resnično želite in izpolni praznino, ki je vaša zaposlitev ne more. Mnogi ljudje so zaradi sodelovanja v prostovoljni dejavnosti dobili navdih za izbiro nove življenjske usmeritve.

Napišite izjavo svojega poslanstva.

Uspešna podjetja in organizacije to počnejo in to z dobrim razlogom. Izjava poslanstva vam pomaga ugotoviti, kdo ste in kam ste namenjeni. Je nekakšen življenjski zemljevid, ki ga boste na potovanju morda morali tu in tam nekoliko prilagoditi.

Ko ustvarjate izjavo svojega poslanstva, se vprašajte: Kaj so moje vrednote? Kaj mi je pomembno? Kdo ali kaj me je navdihnilo? Kaj cenim v svojem življenju? Kaj bi storil s svojim življenjem, če denar ne bi imel vrednosti? V čem sem dober? V čem sem manj dober? Kateri dogodki so najbolj vplivali na moje življenje? Katerih naukov sem se naučil iz njih? Odgovori na ta in podobna vprašanja vam lahko zagotovijo dobro snov za oblikovanje izjave vašega poslanstva.