MENI
ZAPRI

Adventisti.si je uradna spletna stran Krščanske adventistične cerkve v Republiki Sloveniji.

Adventisti smo predani pomagati ljudem razumeti Sveto pismo ter najti svobodo in upanje v Jezusu.

Kaj Sveto pismo pravi o tem, kaj je Nova zemlja?

Po navedbah knjige Razodetje je Nova zemlja naša končna destinacija – naš večni dom. To je kraj, kjer bo človeštvo živelo večno.

Nova zemlja bo vaš dom, ustvarjena popolnoma na novo v času, ki ga je določil Bog.

KAJ SVETO PISMO PRAVI O TEM, KAJ JE NOVA ZEMLJA?

Nova zemlja je natanko to, kar se sliši. Je Nova zemlja – na novo ustvarjena zemlja. Bog, ki je ustvaril zemljo v Prvi Mojzesovi knjigi, bo sežgal vse na tej sedanji, pokvarjeni zemlji, jo očistil in jo nato obnovil v takšno, kakršna je bila prvotno določena.

Nova zemlja je natančneje omenjena v Izaiju 65 in 66, v Drugem Petrovem pismu 4 in v Razodetju 21.

Da bi v celoti razumeli, se bomo morali ozreti tudi na stvarjenje, izvor greha, Božji načrt za odrešitev in Jezusovo vrnitev ob koncu časa.

Na tej novi, popolni zemlji bo njegovo ljudstvo živelo večno. To resnico lahko najdete v Razodetju 21,1-8.

1. PODOBNA JE EDENSKEMU VRTU

Svetopisemski opis Novega Jeruzalema in nove zemlje kažeta na Božjo ustvarjalno moč in izraz. Uporaba dragih kamnov in čistega zlata po vsem mestu kaže na popolno stvarjenje Božjega prvotnega raja.

Nazornejšo sliko te kakovosti dobite v Razodetju 22. Reka žive vode teče od Božjega prestola v središče svetega mesta (1. vrstica). To je podobno reki, omenjeni v zgodbi o stvarjenju v Prvi Mojzesovi knjigi 2,10-14:

»V Edenu je izvirala reka, da je namakala vrt; od tam pa se je delila v štiri glavne reke. Ena od njih se imenuje Pišón. Ta teče okoli vse dežele Havíla, v kateri je zlato – in zlato te dežele je dobro; tam je tudi bdelij in kamen oniks. Drugi reki je ime Gihon. Ta teče okoli vse dežele Kuš. Tretji reki je ime Tigris. Ta teče vzhodno od Asúrja. Četrta reka pa je Evfrat.«

Takoj lahko opazite eno veliko podrobnost: tam je ena reka, ki teče iz Edena in daje življenje preostali deželi.

Reka žive vode v Novem Jeruzalemu teče od vsemogočnega Boga. Daje življenje drevesu življenja, ki stoji na njenih bregovih. Ni naključje, da reka, ki teče od Božjega prestola, napaja drevo in sadove, ki dajejo življenje. Celo listi sami dajejo življenje.

Namesto da bi vsako leto odpadli, kot odpadajo na zemlji, se listje z drevesa življenja uporablja za zdravljenje (2. vrstica).

Končno, tako kot v Edenu, ne bo nobenega prekletstva (3. vrstica). Tako je, kakor da bi sama navzočnost Boga in Jezusa v mestu preprečila takšne tragedije (glejte Razodetje 22,1-5).

2. GLAVNO MESTO JE NOVI JERUZALEM

V Razodetju 21,9-27 vidimo, da sveto mesto pripada tako nebesom kakor novi zemlji. Ko bodo Božji sledilci za 1000 let poklicani v nebesa, bodo z Bogom prebivali v nebeškem mestu, ki je opisano v Razodetju 21.

Sveto mesto bo utrjeno z visokimi zidovi in trdnimi temelji (14. vrstica). Na vseh straneh bo imelo vrata, ki se nikoli ne bodo zapirala (25. vrstica).

Dramatičen pogled na visoka črna vrata od vznožja.

Tam ne bo nobene potrebe po svetišču, saj je svetišče vsemogočni Bog (22. vrstica). Nič nečistega in »kdor počenja gnusobo in laž« ne bo moglo vstopiti (27. vrstica).

3. NJEGOVO MESTO JE ZGRADIL SAM JEZUS

V Pismu Hebrejcem 11,10 piše: »Pričakoval [Abraham] je namreč mesto, ki ima temelje in je njegov graditelj in stvaritelj Bog.«

Tako kot sta Eden na začetku sveta, tudi Novi Jeruzalem Jezus in Bog Oče ustvarjata skupaj.

Pravzaprav je Jezus svojim učencem, preden se je ločil od njih in bil umorjen, rekel:

»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz« Evangelij po Janezu 14,1-3).

To resnico lahko najdete v Prvi Mojzesovi knjigi 1, v Evangeliju po Janezu 14 in v Razodetju 21.

4. BOG BO TAM PREBIVAL S SVOJIM LJUDSTVOM

Sveto pismo nedvoumno pravi, da bo Bog prebival s svojim ljudstvom v svetem mestu na novi zemlji. V Janezovem videnju v Razodetju 21 opisuje ta prizor, v katerem mesto prihaja iz nebes in glasno naznanja:

»In zaslišal sem močen glas, ki je prišel od prestola in rekel: »Glej, prebivališče Boga med ljudmi! In prebival bo z njimi, oni bodo njegova ljudstva in Bog sam bo z njimi, njihov Bog« (3. vrstica).

Pogled človeka, ki se smeje, z rokami na ramenih dveh posameznikov.

Dve stvari, ki ju lahko vzamemo iz te vrstice, sta:

 • Prebival bo med njimi. Grška beseda, ki je tukaj uporabljena za prebivanje, je skēnoō, kar dobesedno pomeni deliti šotor. To vam pove, da Bog na novi zemlji ne bo le z vami, ampak bo svoje sveto mesto delil z vami.
 • Bog sam bo z njimi kot njihov Bog. Grški predlog, ki je tukaj uporabljen za »z« je meta, kar pomeni biti v stalni družbi. To nam pove, da Bog ne bo le prebival z nami na novi zemlji in z nami delil svojega svetega mesta, ampak da bo tako v bodoče in za vedno.

To resnico lahko najdete v Razodetju 21,3-8.

5. TO JE NA NOVO USTVARJENA ZEMLJA

Ko je v Prvi Mojzesovi knjigi Bog ustvaril zemljo, je obstajal en namen. Bog je teden stvarjenja namenil za ustvarjanje prostorov in jih napolnil.

Ustvaril je ozračje, napolnjeno s popolnoma uravnoteženimi plini za ohranjanje življenja, in ga napolnil. Ustvaril je suho deželo in jo napolnil z rastlinami. Ustvaril je zrak in vodo ter ju napolnil z živimi bitji. Prazno deželo je napolnil s sesalci.

Bog je ustvaril Eden in nato tja postavil Adama in Evo, da bi se družil z njima. Ko je končal s stvarjenjem, je ustvaril nov dan – soboto, dan počitka in odnosa z njim. Po zaporedju stvarjenja lahko vidite, da je bila zemlja ustvarjena za človeštvo, prav tako kot je bila za človeštvo ustvarjena sobota (Evangelij po Marku 2,27).

Glede na zgodovinski zapis v Svetem pismu, stvari niso šle po načrtu in zemlja je bila satanovo kraljestvo od padca dalje, ko sta se Adam in Eva odločila upreti Bogu. Greh, ki je v tistem času stopil na svet, je trajno poškodoval zemljo in vse stvari na njej ter prinesel trpljenje in opustošenje.

Da bi stvari popravil, bo Bog uničil ta zlomljen svet in tukaj ustvaril novega, novo zemljo.

To resnico lahko najdete v Prvi Mojzesovi knjigi 1-2 in Razodetju 21.

NOVA ZEMLJA NI ...

Čeprav je Sveto pismo jasno o tem, kaj nova zemlja je, obstaja mnogo drugih zamisli, ki krožijo naokoli. Da bi se izognili zmedi glede Božjega nebeškega kraljestva in njegovemu zemeljskemu kraljestvu, se prepričajmo, da vemo, kaj nova zemlja ni.

 • Nova zemlja niso nebesa, saj so nebesa omenjena drugje v Svetem pismu in so obstajala dolgo pred zemljo.
 • Nova zemlja ni druga dimenzija ali raven obstoja. Opisana je kot fizična obnova sedanje zemlje, na kateri živimo, da bi bila obnovljena do popolnosti, kot je bila prvotno namenjena.

Nova zemlja ni čas konca, saj Sveto pismo opisuje, je obnova zemlje pravzaprav začetek novega poglavja v času, kot ga poznamo.

KAJ JE NAMEN NOVE ZEMLJE?

Način, na katerega je Bog nekoč ustvaril vse stvari, nam pravi, da je on Bog reda in smisla. Ničesar ne stori brez razloga.

Torej, zakaj ni zemlje že prvič ustvaril popolne? Zakaj ni greha odstranil na začetku? Ali Bog ne more ponovno uporabiti te zemlje, namesto da dela povsem novo?

No, na začetku je Bog zemljo ustvaril popolno. Celo ljudi je ustvaril popolne – po svoji podobi.

»Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro« (Prva Mojzesova knjiga 1,31).

Ustvaril je moža in ženo ter ju blagoslovil, dal jima je oblast nad zemljo in nad vsem, kar je bilo na njej (Prva Mojzesova knjiga 1,28).

Celotna zgodba se začne s tem, kako se je človeštvo odločilo uporabiti svobodo izbire, ki mu jo je dal Bog, ko ga je ustvaril. In ob prvi priložnosti uporabe svobode izbire se je odločilo raziskati možnost, pri kateri ga je Bog posvaril pred izbiro.

Adam in Eva sta se odločila za spoznanje, ki sta jima ga ponudila kača in prepovedano drevo (Prva Mojzesova knjiga 3). S tem so človeška bitja naredila svoj dom dovzeten za satana, greh in smrt.

Sveto pismo pravi: »Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu Jezusu, našem Gospodu« (Pismo Rimljanom 6,23). Prav tako pravi: »…saj so vsi grešili in so brez Božje slave« (Pismo Rimljanom 3,23).

Vsi si kot posledico greha zaslužimo umreti, toda Bog je posledico greha odstranil, ko je Jezus umrl na križu namesto nas. Dal nam je življenje, v katerem imamo vse možnosti, da uspemo v odnosu z njim. Lahko izberemo, ali bomo sprejeli veliki dar večnega življenja z njim ali ne.

Življenje na novi zemlji z Jezusom bo naša povsem zavestna izbira. Nihče se nikoli ne bo spraševal o kakšni drugi poti kot o Božji, ker smo že izvedeli, kakšna bi bila.

Tako kot je bilo Božje stvarjenje popolno, bo zemlja še enkrat brezhibno lepa. Izaija 65,17 pojasnjuje, zakaj Bog sedanjo zemljo obnavlja v novo, namesto da bi v celoti popravil to:

»Kajti glej, ustvaril bom novo nebo in novo zemljo, prejšnje reči ne bodo več prihajale v spomin.«

Ni dovolj, da imamo le lep prostor za življenje. Gre za obnovo tistega, kar nam je Bog namenil od začetka. Končno bomo videli, kakšno bi bilo življenje, če človeštvo nikoli ne bi grešilo, in večno bomo živeli to popolnost.

KAJ SE BO ZGODILO S STARO ZEMLJO?

Če bo Bog ustvaril novo zemljo, kaj se bo zgodilo s staro?

V Evangeliju po Luku 12, Jezus, ko govoril s tisočimi, pravi:

»Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel!« (49. vrstica).

Prerok Izaija te končne dogodke opisuje na enostaven način:

»Glej, Gospod bo razoral zemljo in jo razril, spačil bo njeno površje in razkropil njene prebivalce. … Zemlja bo razorana in razrita, oropana in oplenjena, kajti Gospod je izrekel to besedo« (Izaija 24,1.3).

Te besede, ki so v Svetem pismu uporabljene za opis uničenja, so močne. Planet bo povsem zgorel dokler ne bo neprepoznaven, njegova površina bo spremenjena, njegova populacija pa bo razpršena in bo izginila.

Glede na Janezovo videnje, opisano v Razodetju, bosta prvo nebo in prva zemlja popolnoma prešla (21,1).

Vse, kar je to zemljo pokvarilo, bo razpadlo. Ne bo nam treba skrbeti za kar koli, kar je nepopolno.

KAJ IMA NOVA ZEMLJA V TEM TRENUTKU OPRAVITI Z VAMI?

Čeprav se nova zemlja morda zdi kot oddaljen dogodek, je pomen, ki ga nosi s seboj, dragocen pri naši duhovni rasti, ko se približujemo Bogu.

Vedeti, da bo naša zemlja poustvarjena in obnovljena, da bomo končno izkusili svoj prvotni Eden… to nam omogoča videti novo globino Božje ljubezni do nas.

Bog nas ni zapustil, ko smo mi [človeštvo] zapustili njega. Naredil je popoln načrt, ki nam omogoča rešitev in uskladitev z njim, ta načrt pa ne vključuje le naše obnove, ampak tudi obnovo našega planeta.

On resnično misli na vse! In ta isti Bog, ki bo obnovil našo zemljo, lahko obnovi tudi naša srca.

Ne glede na to, kaj smo storili, kdo smo, kje smo bili… Bog lahko in bo storil nekaj lepega iz vsakogar med nami.

Zato lahko verujemo, »da bo on, ki je začel v vas dobro delo, to delo dokončal do dneva Kristusa Jezusa« (Pismo Filipljanom 1,6). Vedeti, da bomo živeli na popolni novi zemlji, nam lahko da takšno upanje za prihodnost, s katerim se nič drugega ne more primerjati.

KONEC GREŠNE ZEMLJE, ZAČETEK POPOLNE VEČNOSTI

Celotno Sveto pismo je ena dolga zgodba o obstoju zemlje. V njem lahko beremo o ozadju zgodbe, ko je satan  povzročil škodo v nebesih in s seboj vzel 1/3 angelov, s katerimi je bil vržen na zemljo (Razodetje 12,9).

 • Iz prve roke lahko preberete zgodbo o stvarjenju v Prvi Mojzesovi knjigi 1 in nato o prvem grehu človeštva v Prvi Mojzesovi knjigi 3.
 • Vidite lahko Božji načrt odrešitve pri delu, ko v Prvi Mojzesovi knjigi 9 zemljo očisti s potopom in v Prvi Mojzesovi knjigi 17 sklene zavezo z Abrahamom.
 • Božji načrt odrešitve zaživi, ko na prizorišče stopi Kristus (Evangelij po Janezu 1). Z izpolnitvijo vseh mesijanskih prerokovanj, je Jezus v evangelijih predstavljen kot obljubljeni Mesija.
 • Jezus je »Beseda, ki je postala meso«, kot pravi Janez, in z njegovo smrtjo, s katero je daroval samega sebe, in vstajenjem, ki ji je sledilo, lahko z Bogom vsi večno živimo na novi zemlji (Evangelij po Janezu 1,14-18).

Vsi verniki, ki sprejmejo dar Jezusove končne žrtve, bodo naselili novo zemljo. To je veličasten namen za človeštvo.

Vi boste v nebesih in živeli boste na novi zemlji. To ni simbol nečesa drugega. Ne gre za metaforični prostor. To bo dobesedni, fizični prostor v neposredni navzočnosti Boga.

Razodetje 21,5 omenja vse, kar moramo vedeti:

»Tisti, ki je sedèl na prestolu, pa je rekel: »Glej, vse delam novo!« Rekel je tudi: »Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične!«

Zapisano je v Svetem pismu in Bog sam je rekel, da vse stvari dela nove.

On bo tebe naredil novega. Vsakdo med nami bo lahko popoln kot sta bila Adam in Eva, preden sta grešila. Ne boste imeli kroničnih bolečin, odvisnosti, brazgotin ali bolečin spominov. Ne boste imeli telesnih ali čustvenih travm.

Ne bo globalnega segrevanja, pandemij, naravnih nesreč ali suše. Ne bo vam treba graditi hiše ali plačevati zanjo. Za vodnjak vam ne bo treba delati vrtine. Ne bo vam treba kupovati hrane ali jo pred uživanjem umivati. Ne boste se bali nobene divje živali. Zemlja ne bo umrla in tudi mi ne!

STVARI, KI SI JIH MORAMO ZAPOMNITI V TEH TEŽAVNIH ČASIH

Trenutni težavni časi niso del Božjega načrta. Gre za odklon, ker smo se kot človeštvo odločili slediti hudičevi prevari, da bomo z uživanjem sadeža »podobni Bogu« in bomo »poznali dobro in hudo.«

Mešanica dobrega in zla je natančno to, kar živimo. Naš trenutni svet je velik talilni lonec, kjer se dobro in zlo neprestano mešata skupaj in moramo nenehno sprejemati odločitve med njima.

Svet je v nemirih. Narodi in rase so v vojni. Naravne nesreče uničujejo skupnosti in gospodarstvo. Bolezen preplavlja naše bolnišnice in ogroža naše duševno zdravje. Nasilje je prisotno vsepovsod, kamor se ozremo – na televiziji in na ulicah. Trgovina z ljudmi prizadene vsak narod in skoraj 25 milijonov moških, žensk in otrok.

Morda poznate koga (ali več ljudi), ki živi s kroničnimi bolečinami, ki je umrl zelo mlad, ki si je vzel življenje. Morda poznate koga, komur je tornado odnesel hišo ali jo je upepelil požar. Verjetno ste bili prisotni na pogrebih, obiskovali bolnišnice ali celo na lastne oči bili priča smrti.

V teh časih in ko se časi slabšajo, si zapomnite naslednje stvari:

 • Ta zemlja, ki jo poznate, ni to, kar je želel Bog.
 • Bog vas je poznal že preden ste bili ustvarjeni (Jeremija 1,5).
 • Če ljubite Boga, bodo vse stvari pripomogle k dobremu (Pismo Rimljanom 8,28).
 • Če verujete v Boga, boste rešeni, ob njegovi vrnitvi obujeni in živeli večno (Evangelij po Janezu 3,16).
 • In kje boste z njim živeli večno?

Na novi zemlji!

Naše verovanje

Verovanje adventistov naj bi prežemalo celotno posameznikovo življenje. Temelji na Svetem pismu, ki daje prepričljivo sliko o Bogu. Vabljeni ste, da raziskujete, doživite in spoznavate Njega, ki želi izboljšati vsa področja vašega življenja.

Adventisti.si je uradna spletna stran Krščanske adventistične cerkve v Republiki Sloveniji

crossmenu