MENI
ZAPRI

Adventisti.si je uradna spletna stran Krščanske adventistične cerkve v Republiki Sloveniji.

Adventisti smo predani pomagati ljudem razumeti Sveto pismo ter najti svobodo in upanje v Jezusu.

Kaj adventisti verujemo o Bogu Svetem Duhu?

Sveti Duh je tretja oseba božanstva oz. Trojice. On je ta, ki nas vodi k tesnejši hoji s Kristusom.

Sveti Duh je popolnoma Bog; je več kot vpliv ali sila. Ima osebnost in um Boga ter opravlja posebno dolžnost, da nam pomaga pri povezovanju z Bogom Očetom. Sveti Duh nas prav tako vodi v našem življenju.

Poslal ga je Kristus kot osebno navzočnost Boga za tiste, ki prebivajo na zemlji. Ko ga prejmete, bo Sveti Duh spremenil vaše življenje tako, da bo to odsevalo Jezusa Kristusa.

Pobliže si poglejmo:

  • identiteto Svetega Duha in njegovo vlogo v Trojici,
  • vpliv Svetega Duha pri pisanju Svetega pisma,
  • vlogo Svetega Duha v Jezusovi zemeljski službi,
  • kako Sveti Duh dela z nami.

5. TEMELJNO VEROVANJE: SVETI DUH

Večni Bog Sveti Duh je deloval skupaj z Očetom in Sinom pri stvarjenju, učlovečenju in odrešenju. Navdihoval je svetopisemske pisce. Kristusovo življenje je prežemal z močjo. Priteguje ljudi k Bogu in jih prepričuje o grehu. Te, ki se mu odprejo, obnavlja in spreminja v Božjo podobo. Poslan je od Očeta in Sina, da bi bil vedno z Božjimi otroki, in daje cerkvi duhovne darove ter jo usposablja, da priča za Kristusa, in jo v skladnosti s Svetim pismom vodi v vso resnico. (1 Mz 1,1.2; Lk 1,35; 4,18; Apd 10,38; 2 Pt 1,21; 2 Kor 3,18; Ef 4,11.12; Apd 1,8; Jn 14,16-18.26; 15,26.27; 16,7-13)

 

SVETI DUH KOT DEL TROJICE

Ko pogledate v Sveto pismo, je jasno, da je Sveti Duh del troedinega Boga. Izraz Bog obsega Očeta, Sina in Svetega Duha. To vidimo v velikem naročilu v Evangeliju po Mateju 28,18-20.

Jezus poziva svoje učence naj gredo in oznanijo evangelij vsemu svetu ter krščujejo v ime Boga. In Jezus pravi tako: »Pojdite torej … krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha« (Evangelij po Mateju 28,19).

Poleg tega vidite Duha, ki deluje kot Bog, ko sodeluje pri stvarjenju. »Zemlja pa je bila pusta in prazna, tema se je razprostirala nad globinami in duh Božji je vel nad vodami« (Prva Mojzesova knjiga 1,2). »Duh njegov razvedruje nebo« (Job 26,13 CHR).

Vse to namiguje na dejstvo, da je Sveti Duh osebno navzoč. Opominja nas, da je Bog osebni Bog. Ko se je Jezus po koncu časa na zemlji povzpel v nebesa, nam je zapustil »drugega Tolažnika« (Evangelij po Janezu 14,16).

To je samo po sebi dokaz osebnosti Svetega Duha; beseda Tolažnik v izvirnem grškem jeziku preprosto pomeni »Pomočnik«. Beseda »drugi« označuje nekoga, ki bo prišel in prevzel mesto Kristusa (prvega tolažnika) na zemlji.

Tukaj si lahko ogledate bistvena načela trojice.

VLOGA SVETEGA DUHA PRI PISANJU SVETEGA PISMA

Sveto pismo v Drugem Pismu Timoteju 3,16 pravi: »Vse Pismo je navdihnjeno od Boga …« Sveto Pismo je vse od Prve Mojzesove knjige pa do Razodetja vodil Sveti Duh.

To pomeni, da nič, kar je napisano v Svetem pismu, ni bilo napisano brez vodstva Svetega Duha. Saj nam je bilo rečeno, da »so ljudje, nošeni od Svetega Duha, govorili v imenu Boga« (Drugo Petrovo pismo 1,21).

Poleg tega nam je bilo podano poročilo, da je bil David med pisanjem Psalmov »v Svetem Duhu« (Evangelij po Marku 12,36).

Sveti Duh je bil ta, ki je vodil pisanje Svetega pisma. In Sveti Duh je ta, ki vodi pri razlagi Svetega pisma (Evangelij po Janezu 16,13; Prvo Pismo Korinčanom 2,14).

SVETI DUH JE PODPIRAL JEZUSA V NJEGOVI ZEMELJSKI SLUŽBI

V Janezovem evangeliju boste našli nekaj zanimivih besed, ki prihajajo iz Kristusovih ust: »Jaz sam od sebe ne morem ničesar storiti …« (Evangelij po Janezu 5,30). Ne pozabite, Jezus je mogočni Bog (Izaija 9,6). Imel je prvovrstno vlogo pri stvarjenju (Evangelij po Janezu 5,30), On je vsemogočen – zato lahko te besede vsaj malo zvenijo presenetljivo.

Če sam ni mogel storiti ničesar, kje je torej prejel svojo moč? Sveto pismo nam daje vpogled v to – šlo je za moč Svetega Duha, da je Jezus služil na zemlji (Evangelij po Luku 4,14). To dejstvo lahko opazite v vseh evangelijih.

Na primer, ko je Jezus začel s svojo službo, ga je Duh pomazilil kot Mesija (Evangelij po Luku 3,22; Apostolska dela 10,38).  

Kristus je med opravljanjem svojega dela ozdravljal, povezoval, izganjal demone in slepim vračal vid. Vse te stvari je lahko storil, ker je bil nad njim »Gospodov Duh« (Evangelij po Luku 4,18; Evangelij po Mateju 12,28). Tako je Kristus našel moč – po Duhu.

S tem, ko se ni zanašal na svojo moč, je Kristus pripravil pot človeštvu. Tako kot je Duh vodil Kristusa, je danes dan nam za naše vodstvo (Evangelij po Janezu 16,13). Kot je dal moč Kristusu, jo lahko prejmemo tudi mi (Zaharija 4,6). Tukaj najdemo dragoceno bistvo, ki si ga velja zapomniti – Kristus je bil naš zgled (Prvo Petrovo pismo 2,21; Prvo Janezovo pismo 2,6).

Ali želite začeti ali poglobiti svoj odnos z vašim Odrešenikom Jezusom? Izberite možnost proučevanja Svetega pisma in začnite z osebnim proučevanjem.

Začni proučevanje Svetega pisma

 

KAKO SVETI DUH DELA Z NAMI?

 

1. SVETI DUH JE BIL DAN KRISTUSOVIM SLEDILCEM

V knjigi Apostolska dela ste lahko priča učencem, ki so bili napolnjeni z Duhom. Govorili so v različnih jezikih in pridigali močne pridige. Pričevali so o Božji ljubezni! To je bila izpolnitev velike Kristusove obljube: »Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika« (Evangelij po Janezu 14,16).

Prisotnost Svetega Duha je bila zelo pomembna. Za Kristusove sledilce je bilo boljše tako, kot pa da bi bil Jezus sam še naprej z njimi (Evangelij po Janezu 16,7). Torej, kaj je tisto, kar dela prisotnost Svetega Duha tako pomembno?

2. SVETI DUH VAS PREPRIČUJE O GREHU IN PRAVIČNOSTI (Evangelij po Janezu 16,8)

Ko se boste približevali Bogu, boste svojo grešnost videli v luči Kristusovega pravičnega življenja.

Kristus je človeštvu pokazal primer čistega in svetega življenja (Prvo Petrovo pismo 2,22). Delo Duha je, da gledate njegovo življenje, njegovo dobroto in vidite svoje brezupno stanje. Namen tega je, da vas pripelje k spokorjenju (Pismo Rimljanom 2,4). Gre za prepričanje o grehu in Kristusovi pravičnosti, katera vas vodi k odrešitvi. In skozi izkušnjo odrešitve boste začeli rasti po Duhu.

3. DUH VODI KRISTJANE V RESNICO (Evangelij po Janezu 16,13).

Ko Duh vodi v resnico, vodi v pravilno razumevanje Svetega pisma (Evangelij po Janezu 17,17). Poleg tega je osrednjega pomena Svetega pisma pravo spoznanje Kristusa (Evangelij po Janezu 5,39). To je glavni del delovanja Svetega Duha.

4. DUH VAS VODI K MIRU, KI GA PREJMETE SKOZI SPOKORJENJE IN ODPUŠČANJE

»Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Kajti postava Duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti« (Pismo Rimljanom 8,1.2).

Ti, ki so v Kristusu, živijo po Duhu in so brez obsodbe. To pomeni mir z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu (Pismo Rimljanom 5,1). Lahko sprejmete obljubo, da so »vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, … Božji sinovi« (Pismo Rimljanom 8,14). Kakšna čudovita novica za nas! Naše življenje je lahko izpolnjeno z veseljem in mirom, polno upanja, vse po Duhu (Pismo Rimljanom 15,13)!

5. DUH RAZLAGA NAŠE MOLITVE (Pismo Rimljanom 8,26).

Ko goreče iščemo Boga, pogosto morda ne vemo natančno, za kaj bi molili. Čudovito delo Svetega Duha je posredovati v imenu Božjih otrok. S tem Bog poskrbi, »da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu« (Pismo Rimljanom 8,28).

6. DUH PIŠE BOŽJI ZAKON V NAŠE SRCE (Pismo Hebrejcem 8,10).

Ko Sveti Duh pride nad Kristusovega sledilca, njegova prisotnost ni samo nad njim, ampak v njem (Prvo Pismo Korinčanom 3,16). Njegovo delo, medtem ko prebiva v nas, je, da v naše srce zapiše Božji zakon (Jeremija 31,33; Drugo Pismo Korinčanom 3,3). To je v Svetem pismu sinonim za napolnitev vaših src z Božjo ljubeznijo (Pismo Rimljanom 5,5).

7. DUH DAJE MOČ ZA PRIČEVANJE O KRISTUSU (Evangelij po Janezu 15,26).

Ko Duh prebiva v vas, je njegova glavna želja za vaše življenje ta, da odražate Kristusovo življenje. Sveto pismo o tem pravi tako: »Naj vam dá po bogastvu svojega veličastva, da se po njegovem Duhu močno utrdite v notranjem človeku. Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih« (Pismo Efežanom 3,16.17).

Duh nas krepča, da lahko Kristus prebiva v našem srcu po veri. Njegovo življenje, njegov značaj in njegova ljubezen so iz dneva v dan bolj prisotni v njegovem ljudstvu.

Kakšna mogočna obljuba. Kristus v srcu; tako se bo vse, kar je v našem srcu, odražalo v našem življenju (Pregovori 4,22). To je posledica krsta s Svetim Duhom.

KRST S SVETIM DUHOM

Biti krščen s Svetim Duhom pomeni prejeti moč v krščanskem življenju, z namenom pričanja za Kristusa (Apostolska dela 1,8).

Janez Krstnik je oznanjeval in pripravljal pot za mesija (Jezusa), ko je izrekel te besede: »Jaz vas krščujem v vodi za spreobrnjenje; toda on, ki pride za menoj, je močnejši od mene ... On vas bo krstil v Svetem Duhu in ognju« (Evangelij po Mateju 3,11).

Te besede so kazale na binkošti. Na ta dan (Apostolska dela 2) je Kristus svoje sledilce »krstil« s Svetim Duhom. Pozneje je pogum dveh apostolov vznemirjal vladarje in zato so tisti, ki so bili v templju, »spoznali, da sta se družila z Jezusom« (Apostolska dela 4,13). V tistem času je bil Jezus v nebesih – ni več fizično živel med svojimi učenci.

Po Svetem Duhu so bili lahko v občestvu z njim. To, kar so duhovniki videli v teh apostolih, je bilo Kristusovo življenje v njegovih sledilcih. To je isti Duh, ki je podpiral Kristusa, ga obudil od mrtvih in ki bo dal življenje njegovim sledilcem (Pismo Rimljanom 8,11).

Bog si vas želi krstiti s Svetim Duhom. Beseda »krstiti« v izvirnem grškem besedilu predstavlja beseda »baptizo« - kar pomeni biti popolnoma potopljen. Ne samo malo, ampak v celoti. Vidimo, da so bili na binkošti učenci »napolnjeni s Svetim Duhom« (Apostolska dela 2,4). Ne samo napol napolnjeni, ampak napolnjeni v celoti.

Da bi bili krščeni in izpolnjeni z Božjo polnostjo (Pismo Efežanom 3,19), moramo najprej dovoliti Bogu, da nas izprazni stvari, ki so v nasprotju z njegovo besedo. Tako kot ne morete z vodo napolniti tetrapaka mleka, dokler je v njem vsebina, prav tako mi ne moremo biti napolnjeni z Duhom, dokler Bogu ne dovolimo, da opravi svoje delo po Duhu. To imenujemo »posvečenje Duha« (Prvo Petrovo pismo 1,2). Kristus preprosto čaka na vstop, da bi lahko začel ta proces (Razodetje 3,20).

Dan za dnem morate vi in jaz prejeti krst s Svetim Duhom, tako da bi lahko tisti, ki nas obkrožajo, lahko videli, da smo tudi mi bili z Jezusom.

PREJETI SVETEGA DUHA

Bog si za vas želi, da prejmete Svetega Duha. Pravzaprav je vnet za to, da vam ga da! Za mnoge je lahko težko prepoznati, ali so Svetega Duha prejeli ali ne. Sveto pismo nam daje zaupanje v Božjo obljubo, da daje Duha tistim, ki preprosto prosijo zanj in ga iščejo.

Usmerimo svojo pozornost na še nekaj preprostih opisov za prejem Svetega Duha:

  1. Evangelij po Luku 11,13 – Bog nam je več kot pripravljen dati Duha.
  2. Evangelij po Luku 11,8.13 – Duha si moramo želeti: prositi, iskati, trkati.
  3. Apostolska dela 5,32 – Duh je dan tistim, ki so se odločili, da želijo biti poslušni Bogu.
  4. Zaharija 4,6 – Kot kristjani se morate za opolnomočenje vsak dan zanašati na Duha.

Prav tako nam je bilo rečeno, da čeprav Duha ne moremo videti, tako kot ne moremo videti vetra, lahko vidimo njegove vplive (Evangelij po Janezu 3,8).

Tisti, ki si vsak dan prizadevajo za to, da bi Sveti Duh prebival v njih, bodo obrodili sad Duha (Pismo Galačanom 5,22-26). Pričevali bodo o delu Svetega Duha. Način, kako ravnajo z drugimi v svojih mislih, besedah in dejanjih, bo povzdignil Kristusa.

Sveti Duh je za adventiste pomemben, saj predstavlja največjo potrebo za njihovo duhovno življenje. Po Duhu lahko izkusijo tesnejšo hojo z Jezusom. Po Svetem Duhu lahko kristjan najde svobodo, ozdravljenje in upanje za današnji čas.

Ste pripravljeni začeti s svetopisemskim proučevanjem in sami odkrivati Sveto pismo?

Želite izkusiti vodstvo Svetega Duha med proučevanjem Božje besede? Preverite možnosti za svetopisemska proučevanja z nami in začnite že danes!

Doživite Svetega Duha

 

Naše verovanje

Verovanje adventistov naj bi prežemalo celotno posameznikovo življenje. Temelji na Svetem pismu, ki daje prepričljivo sliko o Bogu. Vabljeni ste, da raziskujete, doživite in spoznavate Njega, ki želi izboljšati vsa področja vašega življenja.

Adventisti.si je uradna spletna stran Krščanske adventistične cerkve v Republiki Sloveniji

crossmenu