Celoviti evangelij: ko se zveličanje in sodba srečata

Avtor: AdventPress

V soboto in nedeljo, 24. in 25. februarja, se je v Mariboru in Celju odvijala že 12. Biblijska konferenca v organizaciji uprave Slovenske konference Krščanske adventistične cerkve. Osrednja tema tokratnega dogodka je bila “Celoviti evangelij: ko se zveličanje in sodba srečata”. 

Na konferenci se je zbralo približno 250 udeležencev, ki so prisluhnili predavanjem dr. Jana Barne, profesorja sistematske in biblične teologije s koledža Newbold v Angliji. Dr. Barna – po rodu sicer iz Slovaške – je v šestih predavanjih spregovoril o različnih vidikih in fazah ter namenu Božje sodbe kakor so ti predstavljeni v Svetem pismu, še posebej v svetopisemskih knjigah preroka Daniela, v pismu Rimljanom in Razodetju, o veri kot o temelju človekovega sedanjega in prihodnjega zveličanja ter o gotovosti odrešitve na dan sodbe. Z enostavnim, a biblično utemeljenim pristopom, je udeležencem približal omenjene teme in jih usmeril na velikokrat spregledana ali napačno razlagana svetopisemska besedila, ki govorijo o omenjeni tematiki.
Čeprav pojem Božje sodbe v krščanski teologiji ni med najbolj priljubljenimi temami, pa ima v svetopisemskem sporočilu in še posebej v načrtu odrešitve pomembno vlogo, saj predstavlja enega ključnih elementov Božjega odziva na zlo in način za uničenje le tega ter pot do novega stvarjenje – stvarjenja “novih nebes in nove zemlje” o kateriih govori Sveto pismo. Zato sodba ni, kot je večkart poudaril dr. Barna, nekaj česar bi se naj bali, ampak pravzaprav veselili. Hkrati pa je ta tudi eden od ključnih dogodkov t.i. “velikega Gospodovega dne”, ki v svetopisemski teologiji vključuje različne Božje dejavnosti v različnih časovnih obdobjih zgodovine, ki pa so usmerjenje k istemu cilju – to je dokončni odreštivi človeka in celotnega kozmosa in vzpostavitvi stanja kakršno je bilo pred grehom.
Eden od presenetljivih, a zato nič manj pomembnih in svetopisemskih poudarkov dr. Barne je bil tudi ta, da apostol Pavel v pismu Rimljanom, opravičenje po veri predstavlja kot neločljivi del Božje sodbe in kot prihodnjo resničnost, kar pa nikakor ne zmanjšuje posameznikove gotovosti odrešitve in njegovega novega odnosa z Bogom, ki temelji izključno na veri kot temelju človekovega sedanjega in prihodnjega zveličanja.
V zadnjem predavanju konference je dr. Barna spregovoril o “primeru najbolj zlobnega človeka na svetu” in sicer skozi analogijo g. Gruja iz priljubljenega animiranega filma Jaz, Baraba in svetopisemskega primera o kralju Ahabu. Po mnenju številnih udeležencev je prav v tem predavanju predavatelj na najboljši možni način poudaril bistvo Božjega ljubečega in potrpežljivega ravnanja s človekom, prav tako pa je na najboljši možen način prišla do izraza tudi neločljiva povezava med na Svetem pismu utemeljenimi teološkimi koncepti in eksistencialnimi izzivi, ki jih pred posameznika prinaša življenje in sicer še posebej v primerih soočanja z obstojem zla in Božje dejavnosti glede tega.
Vsa predavanja so bila tudi posneta, video posnetki pa bodo kmalu na voljo na YouTube kanalu Adventistične cerkve v Sloveniji.