Adventistična cerkev velik pomen pripisuje oznanjevanju t.i. troangelskega sporočila iz Razodetja 14, v katerem je govora o sodbi in padcu Babilona. V senci udarnih vrstic pa je tudi pogosto spregledano naročilo, ki pravi: »Molíte njega, ki je naredil nebo in zemljo, morje in izvirke vodá!« (Raz 14,7). Ker v Bibliji ni mašil, tudi ta vrstica ni zapisana kar tako. Verjamem, da se nam prav na temo Stvarnika ter nastanka vesolja in življenja ponuja velika priložnost za doseganje današnje družbe, vključno s t.i. »i-generacijo«.