Proslava ob 500. obletnici reformacije

Z bogatim glasbenim programom in prodornim govorom slavnostnega govornika smo 29. 10. 2017 v Dvorcu Bukovje obeležili častitljivo 500. obletnico začetka reformacije.

Kot se za državni praznik spodobi, smo najprej prisluhnili Zdravljici. Po pozdravnemu nagovoru Katje Čevnik vsem zbranim s poudarkom na častnih gostih – županji Marijani Cigala, podžupanu Antonu Preksavcu in slavnostnemu govorniku mag. Zmagu Godini – je kvartet Amoroso, ki ga sestavljajo Jana Mlakar Močilnik (flavta), Špela Ramšak (violina), Estera Vidakovič Hari (klavir) in Ana Čas (violončelo), s svojo virtuoznostjo popeljal navzoče v melodičen svet klasične glasbe.

Mag. Zmago Godina, predstavnik Krščanske adventistične cerkve v Sloveniji, je v govoru izpostavil temeljne vrednote reformacije: človekovo dostojanstvo, svobodo vesti in versko svobodo, strpnost in skrb za ljudi, ki ne morejo poskrbeti zase. Te vrednote so danes v postfaktični dobi bolj ogrožene kot kdaj koli prej, zato smo bili vsi zbrani spodbujeni, naj sledimo Božjemu pozivu: »Oznanil ti je, o človek, kaj je dobro, kaj GOSPOD hoče od tebe: nič drugega, kakor da ravnaš pravično, da ljubiš dobrohotnost in ponižno hodiš s svojim Bogom.« (Mih 6,8.) Svoj govor je zaključil z besedami o tem, da protestantska reformacija ni zamrznjen dogodek v preteklosti, temveč ga moramo živeti vsak dan, ker smo in ostajamo skrbniki svojih bližnjih, za katere Bog želi, da z njimi ravnamo pravično, spoštljivo, solidarno in usmiljeno.

Zaključni del proslave je bil v celoti glasbeno obarvan. Moški pevski zbor Štefan Goršek Čaki pod vodstvom Marjana Berložnika, ki je v uvodu zapel Zdravljico, je odpel še tri pesmi Primoža Trubarja. Še enkrat smo prisluhnili kvartetu Amoroso in na koncu še pesmi Oče naš moškega pevskega zbora.